DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW
WARTO DBAĆ O ZDROWIE PRACOWNIKÓW

Coraz więcej wyników badań wskazuje, że dobra kondycja fizyczna i psychiczna pracownika wpływa na jego nastawienie i motywację do pracy. W dużej mierze od pracodawcy zależy, czy stworzy swoim pracownikom odpowiednie środowisko pracy, sprzyjające wykorzystywaniu przez nich całego swojego potencjału.

 

Wszelkie działania, mające na celu optymalizację środowiska pracy, poprawę kondycji psychicznej i fizycznej pracowników oraz zwiększanie ich poczucia realnego wpływu na własne życie są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.

 

Potrzebna jest jednak świadomość pracodawcy co do zasadności wdrożenia idei we własnej firmie. Gdy uzmysłowi sobie, że stan zdrowia pracowników ma ogromne znaczenie dla powodzenia biznesu, wówczas znajduje się na najlepszej drodze do wprowadzenia zmian w firmie.

 

Obszary znajdujące się w zasięgu zrównoważonego rozwoju to przede wszystkim: zdrowie psychiczne i fizyczne, odporność emocjonalna, profilaktyka zdrowia, świadomość ekologiczna, rozwój społeczny, ergonomia pracy, balans praca-życie.

 

Wdrożenie w firmie poszczególnych elementów pozwala pracodawcom realnie wpływać na satysfakcję z pracy, należy jednak dobierać je indywidualnie do potrzeb firmy oraz osób w niej pracujących.

ABK GRUPA. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE